OBCHODNÍ PODMÍNKY


 

Tady trochu nudné, ale nezbytné teorie:

Smlouva mezi maringotkou a klientem je uzavřena v online rezervačním systému na webových stránkách www.maringotkatu.cz. Vzniká zadáním požadovaných osobních údajů, přijetím obchodních podmínek a přijetím potvrzovacího emailu od maringotky. Online rezervace je závazná. Smlouva je v českém jazyce a klient je povinen uvádět pravdivé informace. Cena je uvedena na webových stránkách včetně DPH. Odesláním objednávky maringotce klient potvrzuje, že se plně seznámil s Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

 

Po vyplnění a odeslání rezervace Vám přijde potvrzovací email s pokyny k platbě a dalšími informacemi. Rezervace je platná 72 hodin (3 dny), během kterých je třeba uhradit zálohu (50% z ceny pobytu) okamžitou bezhotovostní platbou dle pokynů v emailu. Jestliže platbu včas neuhradíte, smlouva zaniká a maringotka může být nabízena dalším zájemcům. Týden před začátkem pobytu Vám zašleme prostřednictvím emailu výzvu k úhradě zbytku ceny plus vratné kauce ve výši 1.000 Kč k případnému krytí poškození či nadměrné spotřeby energií nebo topiva. Bude-li vše v pořádku tak po skončení pobytu Vám kauci do 7 dnů vrátíme.

 

V emailu obdržíte přesnou adresu maringotky, stejně jako číselný kód ke schránce, ve které jsou uloženy klíče. Bezkontaktní Check-in je možný 14:00-17:00 (jiný čas lze domluvit individuálně prostřednictvím emailu). Check-out je do 10:00, klíče prosím vraťte zpět do schránky.

 

Okamžikem převzetí klíčů přebíráte za maringotku zodpovědnost. Chovejte se rozumně, držte se pravidel a buďte opatrní nejen na sebe, ale také na vybavení. Pravidla jsou uvedená ve smlouvě a také v tištěné podobě k nahlédnutí přímo v uvnitř maringotky.

 

V maringotce ani jejím bezprostředním okolí je zakázáno kouřit. Domácí mazlíčky nechte doma, vzhledem k velikosti a vybavení nejsou u nás povolena. Škody nám prosím hlaste. Kdyby se během Vašeho pobytu něco pokazilo natolik závažným způsobem, že by to znemožnilo nebo ohrozilo pobyt, kontaktujte nás na telefonním čísle uvedeném v emailu. Závadu odstraníme nejdříve, jak to bude nutné a možné. Jestliže škoda vznikne v důsledku Vaší neopatrnosti nebo porušením pravidel, můžeme po Vás žádat úhradu škody. Neodpovídáme za škody, které Vám během pobytu vzniknou. Porušíte-li zásadním způsobem ubytovací podmínky, můžeme Vám pobyt ukončit bez nároku na vrácení peněz. Noční klid dodržujte od 22:00 do 6:00 hodin.

 

Případné stížnosti nebo náměty na vylepšení služeb posílejte na email: maringotka.tu@gmail.com

Tyto Obchodní podmínky, Storno a Zásady ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí objednávky služeb. Klient má povinnost se s nimi seznámit.

Platnost a účinnost VOP je od 1.5.2023

 

STORNO

 

Svoji rezervaci můžete kdykoliv zrušit. Když to bude nejpozději týden před nástupem k pobytu, tak Vám zálohu vrátíme. Zrušení rezervace proveďte písemně prostřednictvím emailu maringotka.tu@gmail.com. Vrácení zálohy můžete očekávat do 7 dnů od zrušení rezervace převodem zpět na účet. V kratší době do začátku ubytování než je jeden týden Vám už částku nevrátíme. Pokud pobyt z nějakého důvodu budeme muset zrušit my, částku Vám vrátíme v plné výši zaplacené ceny do 7 dnů. Pokud k ubytování nenastoupíte nebo svojí rezervaci písemně nezrušíte, případně nevyčerpáte celou dobu pobytu, je rezervace stornována a platbu nevracíme. Náhradní termín neposkytujeme.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vaše osobní údaje zpracováváme jako Správce dle zásad GDPR za účelem plnění smlouvy. Potřebujeme znát Vaše jméno a příjmení, adresu, email, telefonní číslo a číslo občanského průkazu. Poskytnuté osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou a poté je mažeme. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas.

Pravidla jsou platná od 1.5.2023